Vườn Ươm

Hiện nay chúng tôi có hơn
500,000 Cây mắc ca
200.000 Cây Đinh lăng