Về chúng tôi

My Anh Khe Sanh  là một người Úc thuộc sở hữu và điều hành trong Huoang Hòa Quảng Trị. chúng tôi hiện đang được cách mạng công nghiệp chuối trong tỉnh và chúng tôi hiện đang cung cấp tươi chuối trên toàn thế giới . Mục tiêu của chúng tôi là hàng đầu thế giới thương hiệu hàng đầu .

Chúng tôi hỗ trợ nông dân địa phương và người dân địa phương ở Hương Hòa Trị Việt Nam Quang. Chúng tôi tự hào nói rằng sản xuất của chúng tôi là 100 % hữu cơ .

My Anh Khe Sanh là hiện tại được trồng trên 650HA cây Macadamia, có một vườn ươm mà không nửa triệu cây Macadamia và vẫn đang phát triển và đang đầu tư vào một nhà máy vắt sữa chuối.

We love our customers and welcome your feedback and suggestions. Use our Contact Us page to tell us what we’re doing right or what we can improve on.