Nhà Máy Chuối

Chúng tôi hiện đang đầu tư vào cây chuối chế biến và Banana thiết bị vắt sữa .

Nhà máy chế biến chuối