Liên hệ

Chúng tôi là cơ sở tại huyện Hướng Hóa , Quảng Trị Việt Nam . trang trại, factorys và planation của chúng tôi trong khu vực Hướng Hoá và Lao Bao .

Đối với các doanh Banana : Enquiries please email khesanhbanana@gmail.com

Đối với các nhà đầu tư & kinh doanh khác xin vui lòng gửi email trisuntea@gmail.com

CÔNG TY TNHH MY ANH – KHE SANH
Mã số thuế: 3200596191
Địa chỉ: 19 Hùng Vương, Khối 3B, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị Việt Nam